LIÊN HỆ

Khu nhà mẫu và bán hàng

Giờ làm việc:
Thứ hai đến thứ bảy
8.00am – 6.30pm
Chủ nhật
9.00am – 6.30pm

Liên hệ với chúng tôi


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Công Bách

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 03

Mobile: 0972199972

bachtc@vimefulland.com.vn

Đặng thu hà

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 12

Mobile: 0989634655

hadt@vimefulland.com.vn

Vũ Trí Anh

Phó Tổng Giám Đốc

Mobile: 0904628777

anhvt@vimefulland.com.vn

Lưu Thị Nhung

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 08

Mobile: 0974259798

nhunglt@vimefulland.com.vn

Nguyễn Văn Tân

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 05

Mobile: 0911516855

tannv@vimefulland.com.vn

Phạm Minh Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Mobile: 0965759307

tungpm@vimefulland.com.vn

Phạm Thị Việt Hà

Phó Tổng Giám Đốc

TP. Kinh doanh số 01

Mobile: 0911511877

haptv@vimefulland.com.vn

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Vũ Công Minh

TP. Kinh doanh số 02

Mobile: 0936303963

minhvc@vimefulland.com.vn

Nguyễn Hữu Nghĩa

TP. Kinh doanh số 04

Mobile: 0971515222

nghianh@vimefulland.com.vn

Mai Xuân Mạnh

TP. Kinh doanh số 06

Mobile: 0904699353

manhmx@vimefulland.com.vn

Lê Hồng Phong

TP. Kinh doanh số 7

Mobile: 0967976336

phonglh@vimefulland.com.vn

Bùi Việt Bách

TP. Kinh doanh số 09

Mobile: 0902126268

bachbv@vimefulland.com.vn

Bùi Hiệp

TP. Kinh doanh số 11

Mobile: 0945462589

hiepbui@vimefulland.com.vn

Nguyễn Thanh Cương

TP. Kinh doanh số 13

Mobile: 0916059696

cuongnt@vimefulland.com.vn